Antoine van Veggel

Graag willen wij met u delen wat ons beweegt om seminars of workshops te organiseren. Onze missie is: mensen bewust laten worden van nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die meehelpen bouwen aan een gezonde bedrijfstak, met créatieve en succesvolle mensen.

IKK…Wat is dat eigenlijk voor iets?

Denkend over onderwerpen en referenten vallen al gauw de volgende vragen. Wat bezielt ons als organisatoren? Wat is onze eigen verbondenheid met dit bewustwordingsproces? Hoe kan onze Stichting een positieve invloed uitoefenen op mensen en organisaties?

De referenten en onderwerpen die de laatste negentien jaar de revue zijn gepasseerd, hebben veel lof geoogst op onze seminars, met uitspraken als: “het seminar heeft mij tot de essentie teruggebracht ” en “het beste uit jezelf halen is geslaagd ” alsook “deze week heeft mij zoveel gegeven dat het haast niet te beschrijven valt. Ik ben enorm gegroeid en dat besef ik pas goed nu ik thuis ben”.

Succes heeft alles te maken met jezelf

De Stichting IKK, wil graag met u terug naar de basis! Nu hoor ik sommigen van jullie al denken, de basis? Ik verwacht wel meer dan dat! Laten we eens even stilstaan bij een wezenlijke vraag. Wat verkopen wij kappers nou eigenlijk? Zijn dat afgeknipte haren, een stevige föhntechniek of misschien werken we wel met merk XX en hangen daar onze ziel en zaligheid aan op.

In feite verkopen we onszelf

Onze mening, onze gevoelens, onze visie en onze emotie vormen onze persoonlijke uitstraling én onlosmakelijk óók de uitstraling van onze salons.

Wij zijn in staat om onze klanten bewuster te maken van eigenschappen die vaak nog niet ontgonnen zijn in hun eigen persoonlijkheid, maar wel aanwezig zijn. Een succesvolle kapper, zoals u weet, doet energie ontstaan. Hij of zij is in staat om vonken over te brengen die aanzetten tot actie.

Dat bedoelen we met de basis: onszelf. Wanneer iéts de moeite waard is om te groeien, dan zijn we dat zelf.

Vooruitgang is niet hetzelfde als voortrazen op de ingeslagen weg

Onze referenten zullen ons laten kennismaken met delen van onszelf, waarvan wij het bestaan slechts af en toe vermoeden.

IKK Seminars 2022

16 t/m 22 januari

Stichting IKK Seminars

Vissersburen 80
8531 ED Lemmer

Kees +31 6 538 36 203
Antoine +31 6 532 02 429

Inschrijven

IKK Seminars 16 - 22 januari 2022

Aanmelden

Gewenste kamertype

6 + 15 =

Bij inschrijving dient gelijktijdig een aanbetaling voldaan te worden van €250,00. Het restantbedrag dient vóór 1 december ontvangen te zijn op rekeningnummer NL58ABNA 0508594669 t.n.v. Stichting IKK, o.v.v. Uw bedrijfsnaam, het aantal deelnemende personen en de kamerkeuze. Na ontvangst van de betalingen wordt een factuur gezonden.

Inbegrepen zijn de seminarkosten, ontbijt en vijfgangen diner, gedurende het seminar. Wij wijzen erop dat een reservering pas vaststaat op het moment dat inschrijfformulier en inschrijfgelden door ons zijn ontvangen.