IKK Seminars

De Stichting IKK seminar is een initiatief van Kees de Bruin (Kapper-Visagist, Lemmer) en Antoine van Veggel (Coiffeur-Créateur, Maastricht).

IKK koppelt mensen, kunde en werelden

IKK staat voor Inspiratie, Kennis en Kunde, samen met kwaliteit zijn dit de basisingrediënten van onze seminars. Een tweede betekenis van IKK is een gevoelsmatige. In ieder contact met mensen, staat respect voor de individuele persoonlijkheid (= IK) voorop. Tijdens een seminar, of anderszins, waar meerdere personen samenzijn, hebben we te maken met meerdere uiteenlopende persoonlijkheden. Dus meerdere IKKen. IKK doelt in zijn tweede betekenis op dit WIJ gevoel en wil uitdrukking geven aan het gevoel van respect voor zowel de persoon alsook voor het groepsgebeuren.

Missie

De missie van de Stichting is, mensen meer en meer bewust laten worden van mogelijkheden.

Mogelijkheden die aangereikt en uitgediept worden door hooggekwalificeerde referenten uit de verschillende disciplines van ondernemend Nederland.

  • Worden kent geen einde
  • De stroom gaat verder
  • Ieder ogenblik is nieuw
  • De pijn van het groeien
  • Is de moeite waard
  • Bruno-Paul De Roeck.

Visie

Onze visie hierbij is dat wij mee kunnen bouwen aan een gezonde bedrijfstak, met creatieve en succesvolle mensen. Kwaliteit is ‘in’.

Kwaliteitszorg is een verzamelnaam voor alle activiteiten om de bedrijfsvoering te verbeteren. Kwaliteitszorg is geen tijdelijke actie; het is een continuproces. Het kan altijd beter. De kans bestaat, dat u van mening bent, dat uw bedrijf al sublieme prestaties levert. Ook voor de inzet van uw mensen durft u de hand in het vuur te steken. Toch kunt u er zeker van zijn, dat het beter kan.

De ervaringen van bedrijven en organisaties wijzen uit dat er ‘winsten’ verscholen liggen. Deze ‘winsten’ te voorschijn halen is het uiteindelijke doel van onze seminars. Wij hebben de combinatie van onze missie en visie als volgt onder woorden gebracht: Worden… kent geen einde…

Doelgroep

Ondernemers en leidinggevenden in het Kappers- en Beautybedrijf, alsook professionals die op zoek zijn naar nieuwe wegen om zichzelf en hun organisaties te ontwikkelen. Kortom, mensen die waarde hechten aan respect, samenwerking en inspiratie. Mensen die kennis en kunde willen delen.

Als IKK doen we doorlopend onderzoek naar de ervaringen en mening van deelnemers, de uitkomsten hiervan en de wensen die daaraan verbonden zijn integreren we telkens in de nieuwe seminars en trainingen. Jouw ideeën zijn voor ons dus waardevol, onze ideeën misschien ook voor jou.. Het IKK koppelt jouw kunde aan onze kennis en onze kunde aan jouw kennis.

Kom en groei met ons…

Vele mensen dromen van verandering, van nieuwe uitdagingen en van succes, maar…, precies, zij hebben altijd een reden om iets niet te doen, te denken aan beperkingen in plaats van aan mogelijkheden. Jij bent zelf de motor en jij bent zelf degene die je koers bepaald.

Graag nodigen wij jou uit voor ons unieke IKK Seminar en IKK Forum met onderwerpen die een juiste balans bieden tussen Commercie, Kunst en Spiritualiteit.

IKK Seminars 2022

16 t/m 22 januari

Stichting IKK Seminars

Vissersburen 80
8531 ED Lemmer

Kees +31 6 538 36 203
Antoine +31 6 532 02 429

Inschrijven

IKK Seminars 16 - 22 januari 2022

Aanmelden

Gewenste kamertype

10 + 11 =

Bij inschrijving dient gelijktijdig een aanbetaling voldaan te worden van €250,00. Het restantbedrag dient vóór 1 december ontvangen te zijn op rekeningnummer NL58ABNA 0508594669 t.n.v. Stichting IKK, o.v.v. Uw bedrijfsnaam, het aantal deelnemende personen en de kamerkeuze. Na ontvangst van de betalingen wordt een factuur gezonden.

Inbegrepen zijn de seminarkosten, ontbijt en vijfgangen diner, gedurende het seminar. Wij wijzen erop dat een reservering pas vaststaat op het moment dat inschrijfformulier en inschrijfgelden door ons zijn ontvangen.