Programma IKK 2022

Vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaat de editite van 2022 helaas niet door.

Programma IKK 2022

16 – 22 januari 2022

Sessie 1: Geld en je leven

Wat betekent geld voor ons? We hebben dagelijks met geld te maken, en geld heeft een grote invloed op onze manier van leven. Geld is belangrijk voor onze toekomst, voor onze plannen en ambities, door wat we sparen en de pensioenen die we opbouwen. We maken allemaal deel uit van de economie, die maar weinigen van ons echt begrijpen. We gaan dus eerst onderzoeken wat geld is en hoe het werkt. 

Daarna gaan we kijken naar de rol die geld in ons eigen leven speelt. Hoe gaan we met geld om? De boodschap die we als kind meekregen over geld speelt hierin vaak een belangrijke rol. Kunnen we nu afstand nemen van deze houding? Hoe zorgen we ervoor dat geld ons helpt om de dingen die wij belangrijk vinden mogelijk te maken, om onze waarden vorm te geven, en zo te vermijden dat wij in dienst van (onze ideeën over) geld leven?

Sessie 2: Leven in overvloed

Het leven is overvloedig, maar we zitten gevangen in een kader van schaarste. Door vanuit een kader van schaarste te denken en te handelen, gebruiken we de verkeerde strategieën voor onze huidige globale uitdagingen, zoals de coronapandemie, de ecologische crisis en de kloof tussen arm en rijk. Hoe kunnen we deze benaderen vanuit een kader van overvloed? Hoe zou een economie gebaseerd op overvloed werken? 

In ons eigen leven hebben we ook moeite met een overvloed aan mogelijkheden, keuzes, spullen, en data. Kunnen we leren van deze overvloed te genieten in plaats van erdoor overspoeld te worden? De strategieën die we hebben geleerd in tijden van schaarste kunnen ons niet helpen in tijden van overvloed, en kunnen zelfs schadelijk zijn. We gaan onderzoeken hoe we vanuit een kader van overvloed vorm kunnen geven aan ons individuele leven en aan onze gemeenschappelijke, globale toekomst.

Bio
Dr. Karim Benammar (1966) is filosoof gespecialiseerd in transformerend denken, en geeft lezingen en workshops aan bedrijven en organisaties. Hij heeft filosofie gestudeerd in Engeland, Amerika en Japan, gedoceerd aan de universiteit van Kobe en was lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is auteur van Overvloed (2005), Reflectietools (2006), Reframing – the art of thinking differently (2012) en de bloemlezing Denken over geld en waarde (2013). www.karimbenammar.com

Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Sessie 3: online marketing, do and don’ts? 

Het online landschap verandert iedere dag, zelfs ieder uur. Dit betekent dat je als ondernemer en bedrijf hierin kan meeveren of de keuze maakt om dit onderdeel links te laten liggen. Uiteraard is hierin geen goed of fout. 
In deze sessie laten we zien hoe bepaalde campagnes kunnen leiden tot een hogere conversie, maar ook hoe goedbedoelde acties een bedrijf flink schade kunnen aanrichten. We spreken in dit geval van do and don’ts in de online marketing. 
Daarnaast werpen we een blik op de websites van de deelnemers die daar behoefte aan hebben. Wat gaat er op dit moment goed? Op welke vlakken kunnen de websites worden verbeterd en liggen kansen voor de ondernemer?
Ten slotte wordt de mailmodule binnen Salonhub getoond aan de deelnemers. Hierin wordt een voorbeeld campagne gemaakt en gericht verzonden aan relevante klantenkring. Segmenteren, opmaak en functionaliteit staan tijdens deze campagne centraal.

 

IKK Seminars 2022

16 t/m 22 januari

Stichting IKK Seminars

Vissersburen 80
8531 ED Lemmer

Kees +31 6 538 36 203
Antoine +31 6 532 02 429

Inschrijven

IKK Seminars 16 - 22 januari 2022

Aanmelden

Gewenste kamertype

4 + 14 =

Bij inschrijving dient gelijktijdig een aanbetaling voldaan te worden van €250,00. Het restantbedrag dient vóór 1 december ontvangen te zijn op rekeningnummer NL58ABNA 0508594669 t.n.v. Stichting IKK, o.v.v. Uw bedrijfsnaam, het aantal deelnemende personen en de kamerkeuze. Na ontvangst van de betalingen wordt een factuur gezonden.

Inbegrepen zijn de seminarkosten, ontbijt en vijfgangen diner, gedurende het seminar. Wij wijzen erop dat een reservering pas vaststaat op het moment dat inschrijfformulier en inschrijfgelden door ons zijn ontvangen.